Аналіз твору«Слово про похід Ігорів» — невідомий автор«Слово про похід Ігорів» (також «Слово о полку Ігоревім») є визначною історичною літературною пам’яткою стародавньої Русі, написаною невідомим автором.

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: героїчна поема.

Головне: у поемі відображено події невдалого походу удільного князя Ігоря разом з його братом Всеволодом проти половців у 1185 році.

Ідея: заклик до єднання, до припинення міжусобиць заради захисту своєї країни від ворогів.

Головні герої: новгород-сіверський князь Ігор, Святослав, Всеволод, Ярославна, Овлур, Гзак, Кончак.

Значення в літературі: один з найвизначніших зразків давньоруської літератури; поема являється одним із найбільших досягнень у літературі Середньовіччя.

Особливості: багато уваги приділяється силам природи: природи віщує невдале завершення походу, до неї ж звертається і Ярославна у своєму плачу.

Чому я маю прочитати цей твір: щоб зрозуміти важливість спільної боротьби та добре виважених рішень, далекоглядності.

Додатково: точаться суперечки щодо жанру твору: деякі дослідники вважають «Слово о полку Ігоревім» літописною повістю. Також під сумнівом є автентичність твору. Багато філологів вважають поему твором більш пізньої доби.