Твір на тему: «Образ України у творчості поетів-шістдесятників»Після смерті Й. Сталіна у 1953 році у Радянському союзі почався процес лібералізації української літератури й усього суспільного життя. В країні стали відбуватися помітні зміни на краще: уповільнився процес русифікації, зросла роль українського чинника в багатьох сферах політичного, суспільного й літературного життя, відбулася часткова реабілітація жертв репресій сталінського керівництва. До кінця п’ятдесятих років минулого століття на Україну повернулося понад шістдесят п’ять тисяч депортованих сімей, яким була приписана діяльність українських націоналістів.

Молоде покоління того часу прагнуло до оновлення не тільки мистецького, а й суспільного життя. Але влада вбачила в поетах-шістдесятниках зародки опозиційних поглядів і відповіла на це двома хвилями нових арештів. Через це в середовищі митців того часу відбувся розкол. Одна частина літераторів сформувала офіційне шістдесятництво, а друга частина створила дисидентський рух.

Не бажаючи приєднуватися до влади, з її боку дисиденти зазнали масових ув’язнень і арештів. А деякі митці й взагалі вдалися до так званої «внутрішньої еміграції» і зайняли нейтральну позицію, яка потім коштувала їм багатьох років мовчання і писання «у шухляду».

Дисидентами в українській літературі стали такі талановиті поети, як Л. Костенко, В. Шевчук, І. Драч та багато інших, не менш талановитих українських авторів. Саме вони стали політичними інакодумцями, людьми, чиї політичні погляди суттєво відрізнялися від офіційної урядової політики.

Одним з найголовніших джерел поетів та письменників шістдесятих років минулого століття був український фольклор. Зокрема, багатьма митцями того часу активно переосмислювалися й запозичувалися фольклорні образи і мотиви, використовувалися фольклорні прийоми створення образів і народнопісенні засоби. А взірцем естетики поетів-шістдесятників стала неперевершена творчість митців розстріляного відродження.

Поети-шістдесятники добре усвідомлювали важливість української літератури у розвитку світового літературного процесу. Тому авторами того часу активно вивчалась творчість зарубіжних поетів і письменників, перекладалися твори найкращих митців. Слід сказати, що літературне шістдесятництво зробило великий внесок у розвиток таких жанрів української літератури, як химерна проза, роман у віршах, етюд, сонет, притча і балада.

Завдяки поетам-шістдесятникам образ України набув нового, великого значення у житті українців і став одним з найголовніших образів української літератури другої половини минулого століття. Твори митців того часу допомогли зрозуміти нам, що саме рідна країна і рідний народ є найважливішим у житті кожного нашого співвітчизника.