Твір на тему: «Художня література – наш духовний скарб»Художня література є одним з найбільш важливих інструментів для всебічного гармонійного розвитку особистості. За допомогою художніх образів людина отримує можливість пізнати світ у всіх його проявах, і це при тому, що в реальному житті вона може навіть ніколи не відчути і не пережити того, що прочитала в книгах. В силу багатьох причин ми не можемо брати безпосередню участь у всіх видах діяльності, а це означає, що художня література в житті людини відіграє найважливішу роль в якості своєрідної форми пізнання реальної дійсності.

Художня література сприяє глибокому і цілеспрямованому літературному розвитку особистості, це необхідна умова становлення культури людини, яка самостійно будує своє життя і відповідає за свої вчинки перед своєю совістю і людьми. Це можна розцінювати як вклади в банках. Спочатку кладемо на депозит гроші і потім знімаємо з відсотками. З літературою відбувається трохи схоже. Кладемо собі на депозит прочитані літературні твори, а потім використовуємо свою начитаність в найрізноманітніших ситуаціях. Читання художньої літератури сприяє придбанню навичок різних переживань, емоційних і душевних, пов’язаних зі сприйняттям творів різних авторів, історичних епох, жанрів і стилів. У людини виробляються стійкі пріоритети, вона реалізує свої уподобання, прихильності в широкій мережі мистецьких творів світової культури. Прихильність людини до певного жанру художньої літератури та до певних авторів може сформуватися ще в дитячому віці, після прочитання казок та творів для дітей.

У процесі читання творів художньої літератури у людини розвивається мова, збагачується словниковий запас, уточнюється й активується її словник на основі формування конкретних понять і уявлень, виробляється вміння чітко і ясно висловлювати свої думки в усній і письмовій формі. Все це відбувається завдяки тому, що класичні твори художньої літератури написані загальновизнаною літературною мовою з образним і точним, емоційним і зігрітим ліризмом, який найбільше відповідає особливостям людського сприйняття.

Художня література сприяє формуванню у людини правильних моральних уявлень і виховує в неї позитивні почуття і емоції. Людина починає усвідомлювати ставлення оточуючих до себе і формувати відповідне ставлення до них, у неї складається уявлення про добро і зло, справедливість і несправедливість, ввічливість і грубість, скромність і нахабство, щедрість і жадібність. З книг людина може почерпнути безліч позитивних прикладів, на які слід рівнятися у своєму подальшому житті.

Художня література є ще й потужним інструментом естетичного виховання. Читаючи книги, людина розуміє силу художнього слова автора, починає відчувати повагу до творчості письменника, який зумів у своєму творі глибоко і яскраво розкрити образи різних людей, їхній внутрішній світ і взаємини. Дуже часто книги, прочитані в дитинстві, запам’ятовуються людиною на все життя, оскільки саме в дитячому віці емоційні переживання найбільш сильні. У дитячому віці завдяки злиттю естетичного та емоційного сприйняття художніх творів починає формуватися духовна складова особистості людини, і упускати таку можливість не можна ні в якому разі.

Читання і адекватне сприйняття художніх творів вирішує відразу три завдання. По-перше, розширюється і поглиблюється кругозір людини, збагачуються її знання і емоції. По-друге, за допомогою книг посилюється виховний вплив. По-третє, книги сприяють збагаченню і розвитку мови.